mama © 2018

Imatge que il·lustra l'expressió: dormir fins que el porc canti. Projecte personal d'il·lustració, atípic, en forma de díptic.