mama © 2018
Sèrie de cartells realitzats per a la Lliga contra el càncer de Deltebre. En aquesta ocasió ens hem centrat en intentar desfocalitzar el càncer de mama, i intentar abarcar altres sexes i edats. L'esperança pot sorgi de qualsevol lloc.