mama © 2018
En el nostre món es genera molt de material durant un encàrrec, i de vegades s'acaba quedant en calaixos perquè no quadra amb la feina demanada pels motius que siguin. Us presento una sèrie de cobertes de llibre descartades que he titulat La conquesta del més enllà.